Novosti

Projekt

Europska unija je odobrila sredstva za projekt „Nisko pesticidna integrirana proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća“ (LIFE.SU.SA.FRUIT) pod programom Life + na temu Politike upravljanja i zaštite okoliša. LIFE.SU.SA.FRUIT je jedan od 125 odobrenih projekata među 961 primljenih projektnih prijedloga u ovom pozivu. Proračun projekta je 1.800.000 €, a EU će osigurati više od 900 000 €.

Cilj ovog projekta je razviti, primijeniti i demonstrirati ekonomski održiv strateški plan za provedbu integrirane zaštite bilja, promovirajući uporabu malih količina kemijskih sredstava tijekom postupaka uzgoja i čuvanja voća u tipičnim hrvatskim i talijanskim agro-eko sustavima. Projekt nastoji stvoriti održiv ekološki sustav uzgoja i čuvanja voća, stvaranjem učinkovitije uporabe resursa i osiguravanjem sigurnosti hrane.

Biljne bolesti i štetnici uzrokuju značajne gubitke priroda i kakvoće plodova u nasadima voćaka. Zbog štetnog djelovanja kemikalija na ljude i okoliš, raste značaj agro-eko sustava koji su temeljeni na upravljanju ekološkim interakcijama i primjeni integrirane zaštite bilja (IZB).

Od projekta se očekuju prijedlozi nekoliko rješenja, uključujući:

  • Uspostavljanje i vrednovanje prototipa mreža protiv insekata, koji će se koristiti u voćnjacima
  • Uspostavljanje i vrednovanje prototipa uređaja za tretman plodova poslije berbe toplom vodom
  • Podizanje 12 pokaznih voćnjaka na lokacijama u Hrvatskoj i Italiji, po principima najbolje poljoprivredne prakse uključujući mreže protiv insekata, metodu autokonfuzije s feromonima, biološku kontrolu štetnika
  • Osnivanje 4 pokazne hladnjače u Hrvatskoj i Italiji, po principima dobre poljoprivredne prakse, što uključuje i uređaje za tretmane toplom vodom i druge alternativne načine u postupcima s plodovima poslije berbe
  • Popis najboljih poljoprivrednih praksi, koje će se koristiti u integriranoj proizvodnji voća

Navedena rješenja i postupci biti će predstavljena i distribuirana svim zainteresiranim stranama, kroz različite obuke, komunikacijske i prezentacijske aktivnosti, uključujući između ostalog: tečajeve, seminare i tehničke posjete za poljoprivrednike, tehničke radionice za hladnjače, radionice orijentirane na potrošače i završnu konferenciju.


Nisko pesticidna integrirana proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća

Posjetite Youtube kanal našeg projekta

UniZG-AFZ
University of Bologna
Torino
University of Bologna
University of Bologna
University of Bologna